zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Program

25
wrzesień 2019
Dzień I
11:00 - 12:00
Rejestracja uczestników konferencji / * Program konferencji może ulec zmianie
12:00 - 12:15
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji i spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
12:15 - 15:00
X Spotkanie FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ
Waldemar Rataj
Kolegium Wigierskie
12:15 - 12:40
Rola muzeów w zachowaniu i zarządzaniu dziedzictwem sztuki inżynieryjnej - doświadczenia i najbliższe perspektywy
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
12:40 - 13:05
Muzea i samorządy. Modele i praktyka współpracy dla rozwoju regionalnego
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
13:05 - 13:30
Niektóre aspekty współdziałania uczelni technicznych i muzeów w ochronie zabytków sztuki inżynieryjnej
prof. zw. Krzysztof Wisłocki
Politechnika Poznańska
13:30 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:20
Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 22 marca 2019 r. dotyczące ochrony zabytków techniki – wprowadzenie i komentarz do dokumentu
mgr Robert Kola
Narodowy Instytut Dziedzictwa
14:20 - 14:40
Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy oraz eksploatacji zabytków techniki
dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN
Instytut Historii Nauki PAN
14:40 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 16:00
Obiad
16:00 - 17:20
I sesja referatowa pt. "Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja - problematyka konserwacji i ochrony dziedzictwa technicznego i naukowego"
prowadzący:
dr Jan Maćkowiak
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
16:00 - 16:20
Oryginały, repliki, rekonstrukcje, destrukty. Historyczne samoloty w przestrzeni wystawienniczej
dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
Muzeum Lotnictwa Polskiego
16:20 - 16:40
16:40 - 17:00
Górnośląski Park Narodowy? Ochrona i interpretacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej
mgr Michał Kępski
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
17:00 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 18:00
Przerwa kawowa
18:00 - 19:00
II sesja referatowa pt. "Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja - problematyka konserwacji i ochrony dziedzictwa technicznego i naukowego"
prowadzący:
dr Jan Maćkowiak
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
18:00 - 18:20
Rewitalizacja pojazdów pancernych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej - Oddziale Muzeum Wojska Polskiego i wpływ eksploatacji oraz warunków przechowywania na stan zbiorów
Mirosław Zientarzewski
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
18:20 - 18:40
Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Nowoczesne techniki dokumentacji i monitorowania stanu zachowania podwodnych stanowisk archeologicznych
dr Tomasz Bednarz
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
18:40 - 19:00
Dyskusja
19:30 - 21:00
Kolacja
26
wrzesień 2019
Dzień II
9:30 - 11:20
III sesja referatowa pt. "Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego"
prowadzący:
Stanisław Horoszko
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
9:30 - 9:50
Odpowiedzialność muzeów techniki za powierzone im dziedzictwo
mgr Agnieszka Konior
Uniwersytet Jagiellonski
9:50 - 10:10
Prezentacja dziedzictwa technicznego w muzeum partycypacyjnym - wyzwania i szanse
dr Marcin Jakub Szymański
Uniwersytet Łódzki
mgr Paulina Długosz
Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi
10:10 - 10:20
Historyczne pojazdy komunikacji miejskiej w polskich muzeach i kolekcjach
mgr Tomasz Pieńkowski
Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji
10:20 - 10:50
Dyskusja
10:50 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 13:40
IV sesja referatowa pt. "Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego"
prowadzący:
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
11:20 - 11:40
Sposoby prezentacji zbiorów kolekcjonerów dziedzictwa techniki zrzeszonych w klubach kolekcjonerów w Niemczech, Danii i Szwecji
mgr inż. Janusz Grzelak
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
11:40 - 12:00
Narracje muzealne o historii komunikacji. Doświadczenie Ulster Transport Museum dla polskich muzeów techniki / komunikacji
dr Dawid Keller
Muzeum Śląskie
12:20 - 12:40
Kolekcja przyrządów naukowych w Domu Mikołaja Kopernika. Współczesna forma prezentacji instrumentów naukowych doby nowożytnej
mgr Michał Kłosiński
Muzeum Okręgowe w Toruniu
13:00 - 13:10
Teleskop astronomiczny w roli głównej czyli Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
mgr Małgorzata Czupajło
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
13:10 - 13:40
Dyskusja
13:40 - 14:40
Obiad
14:40 - 16:30
V sesja referatowa pt. "Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego"
prowadzący:
dr hab. Hubert Kowalski
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
14:40 - 15:00
Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
mgr Agata Augustyn
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
15:00 - 15:20
Doświadczenia centrum nauki w prezentacji dziedzictwa technicznego i naukowego - „Prosimy dotykać”
dr Dorota Cieślicka
Hevelianum
15:20 - 15:30
Woda – władza – widowisko, czyli o nowej ekspozycji w Wodozbiorze Łazienek Królewskich
mgr Joanna Szumańska
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
15:30 - 15:40
O starych rzeczach po nowemu. Technika i nauka wparciem dla wystaw archeologicznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
mgr Jolanta Szałkowska-Łoś
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
mgr Józef Łoś
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
15:40 - 15:50
Ekspozycja "Agrolotnictwo" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
dr Mariusz Niestrawski
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
15:50 - 16:00
16:00 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 20:00
Zwiedzanie Hali Pomp - Muzeum Wodociągów (obiekt Szlaku TeH2O) oraz koncert duetu smyczkowego Pinky Loops
20:00 - 21:30
Kolacja
27
wrzesień 2019
Dzień III
9:30 - 11:20
VI sesja referatowa pt. "Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów"
prowadzący:
mgr Piotr Górajec
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych
9:30 - 9:50
Jak nie owijać w bawełnę i poprowadzić odbiorców po nitce do kłębka, czyli edukacja w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
mgr Magdalena Gonera
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
mgr Martyna Wilk-Parol
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
9:50 - 10:00
Jeszcze ginące zawody nie zginęły, póki my żyjemy! Polsko-norweski program edukacji morskiej realizowany w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
mgr Przemysław Węgrzyn
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
10:00 - 10:10
W maglu...z kulturą! Koncepcja działalności Oddziału Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu, dawnym osiedlu górniczym
Bożena Donnerstag
Muzeum Historii Katowic
10:10 - 10:20
Towarzystwo Rzeczy Przyjemnych a niekoniecznie Pożytecznych – technika w edukacji
mgr Julia Janowska
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
10:20 - 10:30
"Współpraca z uczelniami - bilans wzajemnych korzyści w zakresie edukacji technicznej"
dr Andrzej Wojciech Feliński
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
10:30 - 10:50
Rola bodźców zmysłowych w odkrywaniu potencjału turystycznego obiektów technicznych na przykładzie Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy
mgr Kinga Puchowska
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
10:50 - 11:20
Dyskusja
11:20 - 11:50
Przerwa kawowa
11:50 - 13:50
VII sesja referatowa pt. "Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna"
prowadzący:
Paweł Jaskanis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
11:50 - 12:10
Historyczny Dworzec Morski w Gdyni - adaptacja zabytku na cele muzealne na tle pozostałego dziedzictwa postindustrialnego portu gdyńskiego
dr Marcin Szerle
Muzeum Miasta Gdyni
12:10 - 12:30
Rewitalizacja zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie jako nowego Oddziału Muzeum Gdańska
mgr Lech Trawicki
Muzeum Gdańska
dr hab. Waldemar Ossowski
Muzeum Gdańska
12:30 - 12:50
Dwie wieże. Perspektywy rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
mgr Paweł Pawłowski
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
12:50 - 13:00
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - refleksje nad budową, adaptacją, ekspozycją i programem
mgr Ryszard Szopa
Muzeum w Chorzowie
13:00 - 13:10
Koncepcja wykorzystania turystycznego Szybu Poniatowski w Katowicach-Nikiszowcu
dr Agata Muszyńska
Muzeum Historii Katowic
inż. dr Krzysztof Herman
Politechnika Śląska
13:10 - 13:20
Rewitalizacja i adaptacja obiektów poindustrialnych na cele Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – studium przypadku
mgr Barbara Klajmon
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
13:20 - 13:50
Dyskusja
13:50 - 14:00
14:00 - 15:00
Obiad