zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr hab. Waldemar Ossowski

Muzeum Gdańska
Waldemar Ossowski dr hab., urodzony w 1970 r. w Gdańsku, archeolog podwodny, muzealnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1994 r. pracownik, od 1996 r. zastępca kierownika w Dziale Badań Podwodnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (obecnie Narodowe Muzeum Morskie). Autor dwóch monografii, redaktor naukowy monografii naukowych i autor 90 naukowych artykułów z zakresu historii szkutnictwa i budownictwa okrętowego. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Archeologii i Etnologii. Od 2015 r. dyrektor Muzeum Gdańska.
27
wrzesień 2019
Dzień III
12:10 - 12:30
Rewitalizacja zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie jako nowego Oddziału Muzeum Gdańska
Zlokalizowana przy obecnej ul. Bytowskiej 1 Kuźnia Wodna po raz pierwszy wymieniona została w źródłach pisanych w 1597 r. Miejsce jej lokalizacji pierwotnie nazywano Mackershof. Do 1945 r. używano jeszcze nazw: Ernsttal, Eisenhammer i Hammerwerk. Zakład pracował nieprzerwanie do 1947 r. Od 1948 do 1957 r. obiekt popadał w ruinę Pozostałości kuźni zabezpieczone zostały w 1957 r. przez Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Kuźnię po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym w 1976 r. W grudniu 2016 r., z powodu problemów z finansowaniem działalności Muzeum Techniki, Kuźnia w Oliwie została przekazana Miastu Gdańsk. 26 stycznia 2018 r. obiekt zostaje użyczony Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na nowy oddział: Kuźnia Wodna w Oliwie. Przejęto obszar 1548 m2 z budynkami uszkodzonymi podczas powodzi w 2016 r. Zabytkowe urządzenia wymagały uruchomienia i prac konserwatorskich. Od 2017 r. trwają prace nad projektami rewitalizacji i dostosowania obiektu do nowych funkcji muzealnych, w tym projekt nowego wielofunkcyjnego budynku którego posadowienie planowane jest w miejscu dawnej szopy gospodarczej. Tematem wystąpienia będzie dotychczasowa działalność Muzeum Gdańska w zakresie zabezpieczenia budynku i unikatowych urządzeń napędzanych kołami wodnymi. Przedstawione zostaną doświadczenia w udostępnianiu zwiedzającym kuźni podczas warsztatów i pokazów kowalskich oraz plany rozwoju nowej placówki w najbliższej przyszłości.