zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Wystąpienia

WSTĘP

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę konferencji i spotkania X Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

 

X Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Rola muzeów w zachowaniu i zarządzaniu dziedzictwem sztuki inżynieryjnej - doświadczenia i najbliższe perspektywy.
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

Niektóre aspekty współdziałania uczelni technicznych i muzeów w ochronie zabytków sztuki inżynieryjnej.
prof. dr hab. Krzysztof Wisłocki, Politechnika Poznańska

Muzea i samorządy. Modele i praktyka współpracy dla rozwoju regionalnego.
Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
(wystąpienie powstało wspólnie z dr hab. Dorotą Folgą-Januszewską, prof. ASP, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
 

DYSKUSJA

 

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 22 marca 2019 r. dotyczące ochrony zabytków techniki - wprowadzenie i komentaz do dokumentu.

Robert Kola, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Uwarunkowania Konserwatorskie i techniczne odbudowy oraz eksploatacji zabytków techniki.

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN

 

I sesja referatowa pt. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja - problematyka konserwacji i ochrony dziedzictwa technicznego i naukowego

Oryginały, repliki, rekonstrukcje, destrukty. Historyczne samoloty w przestrzeni wystawienniczej.

dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Kopia czy oryginał - nierozstrzygnięty dylemat

Paulina Kryg, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Górnośląski Park Narodowy? Ochrona i interpretacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej.

Michał Kępski, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

DYSKUSJA PO I SESJI REFERATOWEJ

 

II sesja referatowa pt. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja - problematyka konserwacji i ochrony dziedzictwa technicznego i naukowego

 

Rewitalizacja pojazdów pancernych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej - Oddziale Muzeum Wojska Polskiego i wpływ eksploatacji oraz warunków przechowywania na stan zbiorów.

Mirosław Zientarzewski, Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Nowoczesne techniki dokumentacji i monitorowania stanu zachowania podwodnych stanowisk archeologicznych.

dr Tomasz Bednarz, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

 

DYSKUSJA PO II SESJI REFERATOWEJ

 

III sesja referatowa pt. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego

 

Odpowiedzialność muzeów techniki za powierzone im dziedzictwo.

Agnieszka Konior, Uniwersytet Jagielloński

Prezentacja dziedzictwa technicznego w muzeum partycypacyjnym - wyzwania i szanse.

Paulina Długosz, Muzeum Miasta Łodzi, dr Marcin Jakub Szymański, Uniwersytet Łódzki

Historyczne pojazdy komunikacji miejskiej w polskich muzeach i kolekcjach.

Tomasz Pieńkowski, Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji

DYSKUSJA PO III SESJI REFERATOWEJ

 

IV sesja referatowa pt. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego

 

Sposoby prezentacji zbiorów kolekcjonerów dziedzictwa techniki zrzeszonych w klubach kolekcjonerów w Niemczech, Danii i Szwecji.

Janusz Grzelak, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Narracje muzealne o historii komunikacji. Doświadczenie Ulster Transport Museum dla polskich muzeów techniki / komunikacji.

dr Dawid Keller, Muzeum Śląskie

 

Wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.

Janusz Cygański, Oddział Warmińsko - Mazurski Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Kolekcja przyrządów naukowych w Domu Mikołaja Kopernika. Współczesna forma prezentacji instrumentów naukowych doby nowożytnej.

Michał Kłosiński, Muzeum Okręgowe w Toruniu

Apteka pod Łabędziem w Bydgoszczy. Tradycje. Zbiory. Perspektywy.

Gabriela Frischke, dr Wojciech Ślusarczyk, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Roksana Wilczyńska, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teleskop astronomiczny w roli głównej czyli Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Małgorzata Czupajło, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

DYSKUSJA PO IV SESJI REFERATOWEJ

 

V sesja referatowa pt. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego

 

Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Włbrzychu.

Agata Augustyn, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

Doświadczenia centrum nauki w prezentacji dziedzictwa technicznego i naukowego - "Prosimy dotykać".

dr Dorota Cieślicka, Hevelianum

Woda - władza - widowiko, czyli o nowej ekspozycji w Wodozbiorze Łazienek Królewskich.

Joanna Szumańska, Aneta Czarnecka, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

O starych rzeczach po nowemu. Technika i nauka wsparciem dla wystaw archeologicznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Ekspozycja "Agrolotnictwo" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie.

dr Mariusz Niestrawski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

MUZEUM TARPANA - wystawa o historii samochodu rolniczego.

Gerard Radecki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

DYSKUSJA PO V SESJI REFERATOWEJ

 

VI sesja referatowa pt. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów

 

Jak nie owijać w bawełnę i poprowadzić odbiorców po nitce do kłębka, czyli edukacja w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Magdalena Gonera, Martyna Wilk-Parol, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Jeszcze ginące zawody nie zginęły, póki my żyjemy! Polsko - norweski program edukacji morskiej realizowany w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Przemysław Węgrzyn, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

W maglu... z kulturą! Koncepcja działalności Oddziału Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu, dawnym osiedlu górniczym.

Bożena Donnerstag, Muzeum Historii Katowic

Towarzystwo rzeczy przyjemnych a nie koniecznie pożytecznych - technika w edukacji.

Julia Janowska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Współpraca z uczelniami - bilans wzajemnych korzyści w zakresie edukacji technicznej.

dr Andrzej Wojciech Feliński, Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 

Rola bodźców zmysłowych w odkrywaniu potencjału turystycznego obiektów technicznych na przykładzie Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

Kinga Puchowska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

DYSKUSJA PO VI SESJI REFERATOWEJ

 

VII sesja referatowa pt. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna

 

Historyczny Dworzec Morski w Gdyni - adaptacja zabytku na cele muzealne na tle pozostałego dziedzictwa postindustrialnego portu gdyńskiego.

dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni

 

Rewitalizacja zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie jako nowego Oddziału Muzeum Gdańska.

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG, Muzeum Gdańska, Lech Trawicki, Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu

 

Dwie wieże. Perspektywy rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Paweł Pawłowski, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Koncepcja wykorzystania turystycznego Szybu Poniatowski w Katowicach - Nikoszowcu.

dr inż. Krzysztof Herman, Politechnika Śląska, dr Agata Muszyńska, Muzeum Historii Katowic

 

Rewitalizacja i adaptacja obiektów poindustrialnych na cele Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - studium przypadku.

Barbara Klajmon, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

DYSKUSJA PO VII SESJI REFERATOWEJ

 

Zakończenie konferencji