zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner
 • baner

O konferencji

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy zaprasza na piątą konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji – podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów, tym razem poświęconą Technice i nauce w muzeum.

Konferencja zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych.

Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna skierowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych zajmujących się tworzeniem i prezentacją treści związanych z dziedzictwem technicznym i historią nauki oraz do ośrodków akademickich.

Celem konferencji będzie podjęcie refleksji teoretycznej oraz zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń w następujących zakresach:

 1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego
 2. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań konserwatorskich dziedzictwa technicznego i naukowego oraz zasad opieki nad nim w zróżnicowanych warunkach (in situ lub w nowej przestrzeni)
 3. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego
 4. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów
 5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna
 6. Turystyka industrialna i promocja dziedzictwa technicznego
 7. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym
 8. Świadectwo wiedzy technicznej, muzealium czy nieruchomy zabytek – skala opieki, zakres ochrony, obecne funkcje obiektu / Prawne i praktyczne problemy klasyfikacji obiektu oraz wynikające z nich problemy zarządcze i użytkowe

Powyższy – na pozór wąski – katalog zagadnień dotyka, poza muzeami stricte technicznymi i historii nauki, również większości muzeów historycznych i wielodziałowych, które gromadząc „świadków pamięci” nie mogą pomijać również aspektów związanych z rozwojem przemysłowym i naukowym, a w dalszej konsekwencji również gospodarczym danych społeczności. W znakomitej większości kolekcji historycznych znajdują się artefakty kultury technicznej i z tą kulturą związane, stąd do uczestnictwa w niniejszej Konferencji zapraszamy również pracowników muzeów historycznych i multidyscyplinarnych.

 

 

 

Poprzednie edycje

Aktualności

foto-aktualności

Zachęcamy do zakupu publikacji pokonferencyjnych. W sprzedaży są dostępne trzy wydania.

foto-aktualności

Szanowni Państwo informujemy o klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

foto-aktualności

Wciąż wracamy pamięcią do wydarzeń z minionej konferencji. Wszystkie z nich możecie Państwo przypomnieć sobie dzięki przygotowanemu przez nas krótkiemu filmowi.

Organizator

muzeum okręgowe bydgoszcz

Pod auspicjami

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Przy wsparciu

muzeum okręgowe bydgoszcz

Partner

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz

Patronat honorowy

muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz
muzeum okręgowe bydgoszcz