zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Informacje dla uczestników

Warunkiem uczestnictwa w konferencji z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji pt. Technika i Nauka w Muzeum jest dokonanie rejestracji poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny oraz uzyskanie potwierdzenia od Organizatora o zakwalifikowaniu się. Uiszczenie opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy czynni – Prelegenci
Warunkiem uczestnictwa w konferencji Technika i Nauka w Muzeum jest wypełnienie i wysyłka formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencjamob.pl/rejestracja oraz wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo, którą należy uiścić do 14 dni od terminu otrzymania faktury od Organizatora Konferencji.
Organizator zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.
Rejestracja prelegentów trwa od 15 lutego  do 31 marca 2019 roku.


Uczestnicy bierni – Słuchacze
Warunkiem uczestnictwa w konferencji Technika i Nauka w Muzeum jest wypełnienie i wysyłka formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.konferencjamob.pl/rejestracja oraz wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo, którą należy uiścić do 14 dni od terminu otrzymania faktury od Organizatora Konferencji.
Rejestracja słuchaczy trwa od 15 maja do 15 lipca 2019 roku.


Koszt

Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i płatny. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

- 350 zł – w ramach opłaty zapewniamy całodzienne trzydniowe wyżywienie, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych, (bez noclegu);
- 450 zł – w ramach opłaty zapewniamy nocleg w pokoju dwuosobowym (2 doby), całodzienne trzydniowe wyżywienie, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;
- 550 zł - w ramach opłaty zapewniamy nocleg w pokoju jednoosobowym (2 doby), całodzienne trzydniowe wyżywienie,  materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora Konferencji na rachunek bankowy organizatora tj.:

Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy
65 1030 1090 0000 0000 8780 7002,
tytułem: udział w konferencji Technika i Nauka w Muzeum. Formy i środki prezentacji 25-27.09.2019 r., imię i nazwisko uczestnika.

Termin i miejsce konferencji

Technika i Nauka w Muzeum
V Konferencja naukowa z cyklu
Muzeum – formy i środki prezentacji

25 – 27 września 2019 r.


City Hotel Bydgoszcz
ul. 3 Maja 6
85-950 Bydgoszcz, Polska

Mapa dojazdu

Miejsca

Spichrze nad Brdą

Spichrze nad Brdą
ul. Grodzka 7-11

Budynek powstał w latach 1899-1902 jako obiekt mieszkalny dla członków zarządu Młynów Rothera; do 1908 zrealizowa­no towarzyszące zabudowania gospodarcze. Jest przykładem stylu neoromantycznego, typowego dla przełomu XIX/XX wieku. Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w dzierżawę Państwowym Zakła­dom Zbożowym, zachowując jednak funkcję mieszkalną. W 1975 roku przeszedł w użytkowanie, a w 1994 roku stał się własnością Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Mieściły się tutaj działy Numizmatyki, Grafiki i Inwentaryzacji oraz pracownie fotograficzna i konserwacji, a w przyległym budynku gospodarczym pracownia plastyczna. Obecnie prezentowana jest stała ekspozycja twórczości Leona Wyczółkowskiego.
pokaż na mapie
Zbiory Archeologiczne

Zbiory Archeologiczne
ul. Mennica 2

Budynek powstał po 1789 roku w związku z realizacją zespołu przemysłowego na terenie Wy­spy Młyńskiej, wznoszonego równolegle z budową Kanału Bydgo­skiego. Budynek pełnił funkcję spichrza przeładunkowego i magazy­nu zbóż dla pobliskich młynów. Po 1945 roku przeszedł na własność Skarbu Państwa, do 1974 roku pozostając w dzierżawie Państwowych Zakładów Zbożowych. Wielokrotnie remontowany, w 1979 roku przeszedł w użytkowanie, a w 1997 roku stał się własnością Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Do 2007 roku mieścił się tu Dział Historii oraz wystawa rzemiosła artystyczne­go. Od 2009 roku przeznaczony na zbiory archeologiczne Muzeum.
pokaż na mapie
Europejskie Centrum Pieniądza

Europejskie Centrum Pieniądza
ul. Mennica 2

Kamienica z przełomu XVIII i XIX wieku, o cechach klasycyzującego, późnego baroku. Została wzniesiona przypuszczalnie na miejscu jed­nego z obiektów dawnej Mennicy bydgoskiej, do 1996 roku pełniąc funkcję domu mieszkalnego dla pracowników administracji młynów. W 1945 roku stała się własnością Skarbu Państwa, a w latach 90. XX wieku została przejęta przez Miasto Bydgoszcz. W 2009 roku, po pracach remontowo-odtworzeniowych, kamienica została przekaza­na w użytkowanie Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskie­go w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Pieniądza.
pokaż na mapie
Galeria Sztuki Nowoczesnej

Galeria Sztuki Nowoczesnej
ul. Mennica 8

W latach 1786-88 w południowo-wschodniej części Wyspy Młyń­skiej stanął młyn wodny z sześcioma liniami przemiału mąki (tzw. Młyn Panzera). W 1828 został przebudowany, m.in. dobudowano trzy kolejne linie mączne oraz koła młyńskie. Obecny budynek powstał w 1861 roku jako młyn parowy z ośmioma liniami mielącymi. Nosił nazwę Młynu Camphausa, jednak charakterystyczna kolorystyka ce­glanych elewacji sprawiła, że znany jest dziś jako Czerwony Spichrz. Po 1945 roku przeszedł na własność Skarbu Państwa, do 1974 roku po­zostając w dzierżawie Państwowych Zakładów Zbożowych. W 1979 roku przeszedł w użytkowanie, a w 1997 roku stał się własnością Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ze względu na zły stan techniczny prezentowano tu głównie sezonowe wystawy sztuki współczesnej, obecnie mieści się tu Galeria Sztuki Nowoczesnej.
pokaż na mapie
Dom Leona Wyczółkowskiego

Dom Leona Wyczółkowskiego
ul. Mennica 7

Budynek powstał w latach 1899-1902 jako obiekt mieszkalny dla członków zarządu Młynów Rothera; do 1908 zrealizowa­no towarzyszące zabudowania gospodarcze. Jest przykładem stylu neoromantycznego, typowego dla przełomu XIX/XX wieku. Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w dzierżawę Państwowym Zakła­dom Zbożowym, zachowując jednak funkcję mieszkalną. W 1975 roku przeszedł w użytkowanie, a w 1994 roku stał się własnością Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Mieściły się tutaj działy Numizmatyki, Grafiki i Inwentaryzacji oraz pracownie fotograficzna i konserwacji, a w przyległym budynku gospodarczym pracownia plastyczna. Obecnie prezentowana jest stała ekspozycja twórczości Leona Wyczółkowskiego.
pokaż na mapie
Exploseum

Exploseum
ul. Alfreda Nobla

Budynki produkcyjne i magazynowe wznoszono najczęściej w konstrukcji szkieletowej, złożonej z żelbetowych slupów przekrytych rozłożystym, płaskim dachem. Przestrzenie międzysłupowe wypełniano cegłą. Zadaniem lekkich, ceglanych ścian było przejęcie w razie eksplozji fali uderzeniowej, co dawało szansę uniknięcia całkowitego zniszczenia budynku i możliwość przywrócenia produkcyjności w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkowo do budynków szczególnie zagrożonych wybuchem wprowadzano tzw. ściany wydmuchowe – lekkie konstrukcje drewniano-szklane, zaś przekroje budynków i ukształtowanie otoczenia za pomocą nasypów ziemnych koncypowano w taki sposób, aby fala uderzeniowa kierowała się w stronę ściany wydmuchowej, a po jej zniszczeniu – ku górze. Nasypy pełniły dodatkowo funkcję maskującą. Znaczna część przedsięwzięć odnośnie bezpieczeństwa dotyczyła powstawania iskier: podłogi obiektów produkcyjnych były wykładane blachą ołowianą, nie tworzącą iskier w przypadku uderzenia, narzędzia były wykonane z tworzyw sztucznych i brązu. Narożniki ścian wewnętrznych zaokrąglano, aby fala uderzeniowa nie porywała ze sobą odłamków. Dla pracowników przewidziane były tzw. tunele ucieczkowe, kilkakrotnie załamane, a na końcu zaopatrzone w schron.
pokaż na mapie
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4

W 1618 r. osiedliły się w tym miejscu, w nowo zbudowanym klasztorze (1615-1618) przy kościele Świętego Ducha, siostry Klaryski. W styczniu 1834 r. władze pruskie ogłosiły kasatę klasztoru klarysek, a w 1837 r. klasztor wraz z kościołem przeszły na własność miasta. Budynki klasztorne przeznaczono na szkołę, ale ostatecznie założono w nich pierwszą Lecznicę Miejską. 11 kwietnia 1946 r. obiekt został przeznaczony na siedzibę Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.
pokaż na mapie
City Hotel Bydgoszcz

City Hotel Bydgoszcz
ul. 3 Maja 6

City Hotel znajduje się w ścisłym centrum Bydgoszczy, stąd najważniejsze punkty miasta są niemal na wyciągnięcie ręki. Na jego terenie stworzono warunki do pracy i odpoczynku. Hotel dysponuje dozorowanym, ogrodzonym płatnym parkingiem (50 miejsc) oraz parkingiem wielopoziomowym na 260 miejsc postojowych. W częściach wspólnych dostępne WIFI, natomiast w pokojach i salach konferencyjnych przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. W menu Restauracji 3V6 i Tiger Baru znaleźć można bogaty wybór potraw kuchni międzynarodowej i polskiej, również dania dla wegetarian oraz bezglutenowe.
Więcej na stronie www.city-hotel.pl
pokaż na mapie