zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

O cyklu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w roku 2011 zapoczątkowało cykl konferencji pt. "Muzeum - formy i środki prezentacji”, którego założeniem było (i jest nadal) dzielenie się doświadczeniami i wiedzą użyteczną w codziennej pracy muzealników, a w konsekwencji podnoszenie kompetencji zawodowych kadry muzealnej.

Przez kilka pierwszych edycji głównym celem konferencji była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować muzealia i różnego rodzaju treści z nimi związane oraz jak tworzyć i zarządzać działaniami towarzyszącymi wystawom. Kolejne edycje ewaluowały, a ich zakres tematyczny ulegał poszerzeniu. Obecnie „Muzeum - formy i środki prezentacji" to konferencje muzeologiczne nadal podejmujące problematykę prezentacji – poprzez wystawy, działania edukacyjne i  wydawnictwa – czy też konserwacji, ale również zagadnienia związane z metodologią i metodyka tworzenia kolekcji, dziedzictwem niematerialnym, zarządzaniem muzeami czy turystyka kulturową.

Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim z podziałem na następująca tematykę: Historia w muzeum, Technika i nauka w muzeum oraz Sztuka w muzeum.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych oraz do ośrodków akademickich.