zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr Agata Muszyńska

Muzeum Historii Katowic
Absolwentka historii (specjalność nauczycielska i archiwalna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2017 roku obroniła dysertację doktorską na temat małżeństw i polityki matrymonialnej w środowisku magnaterii Rzeczypospolitej czasów saskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Skrzypietz. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, wieloletni redaktor naukowy „Pism Humanistycznych”, redaktorka i współautorka kilku monografii. Jest członkinią Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” oraz współtwórczynią Szlaku Kobiet w Województwie Śląskim. Przez wiele lat pracowała w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, koordynując zespół zajmujący się ruchem turystycznym, szkoliła nowych przewodników, brała udział w tworzeniu nowych tras turystycznych i przygotowaniu oferty produktowej Muzeum. Obecnie, od marca 2018 roku pracuje w Muzeum Historii Katowic na stanowisku kierowniczki Działu Naukowo-Oświatowego, gdzie zajmuje się turystyką, promocją i edukacją. Współautorka scenariuszy lekcji edukacyjnych dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, powstałych w ramach katowickiego programu edukacji regionalnej. Jej zainteresowania ogniskują się wokół historii kobiet na przestrzeni dziejów, historii Śląska i turystyki poprzemysłowej.
27
wrzesień 2019
Dzień III
13:00 - 13:10
Koncepcja wykorzystania turystycznego Szybu Poniatowski w Katowicach-Nikiszowcu
Turystyka dziedzictwa przemysłowego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego stale się rozwija. Świadczy o tym ciągły wzrost zainteresowania ze strony turystów i inwestorów. Wyrazem tego zainteresowania jest m.in. wzrost frekwencji i ilość obiektów zrzeszonych na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W 2018 roku Muzeum Historii Katowic przejęło szyb wentylacyjno-zjazdowy nieczynnej już kopalni Wieczorek – szyb Poniatowski, który w przyszłości rozszerzy ofertę turystyczną Nikiszowca, osiedla będącego jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Referat ukaże koncepcję zagospodarowania turystycznego wspomnianego szybu. Koncepcja bazuje na badaniach literaturowych, których efektem będzie przedstawienie historii kopalni Wieczorek i szybu Poniatowski oraz na badaniach empirycznych, przeprowadzonych w Oddziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic.