zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Paweł Pawłowski

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
- Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek ICOM, licencjonowany pilot-przewodnik PTTK, historyk, muzealnik, animator i menedżer kultury
27
wrzesień 2019
Dzień III
12:30 - 12:50
Dwie wieże. Perspektywy rozwoju Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Rewitalizacja lotniskowej wieży ciśnień i wieży spadochronowej oraz wytyczenie szlaku historycznego na terenie Szkoły Orląt, stanowią perspektywę w tworzeniu potencjału turystycznego miasta Dęblin. Zaangażowanie Muzeum Sił Powietrznych w kreowanie krajobrazu kulturowego otoczenia i współdziałanie z lokalną społecznością spełnia wytyczne nowej Koncepcji Rozwoju Muzealnictwa Wojskowego na lata 2019 – 2028 przyjętej przez Ministra Obrony Narodowej w styczniu 2019 r. Czynione od dwóch lat starania o zachowanie dla przyszłych pokoleń lotniskowej wieży ciśnień oraz ważnej dla wszystkich absolwentów dęblińskiej Szkoły Orląt wieży spadochronowej, przyniosły życzliwy odzew ze strony resortu Obrony Narodowej. Projekt rewitalizacji zakłada w pierwszej kolejności wykonanie ekspertyzy technicznej zawierającej orzeczenie o stanie zachowania obiektu, która wskaże niezbędne zabiegi techniczne umożliwiające bezpieczną eksploatację obiektu pod jego przebudowie. Zamierzeniem jest dostosowanie wieży wodnej do nowej funkcji: punktu widokowego i wypoczynkowego z galerią historyczną. Wyrażamy nadzieję, że symboliczne ożywienie i ponowne uruchomienie zegara umieszczonego na szczycie wieży, będzie symbolicznym motywem, wyznaczającym nowy czas dla tego ciekawego, górującego nad okolicą, zabytku techniki. Świadomość ciążących na nas obowiązków względem zachowania dziedzictwa kulturowego, daje perspektywę uratowania i turystycznego wyeksponowania kolejnych obiektów będących świadectwem budowania etosu dęblińskiej Szkoły Orląt.