zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Gerard Radecki

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Gerard Radecki - urodził się w 1971 roku w Poznaniu. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania marketingowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od roku 1997 do roku 2007 ( z przerwami) w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 2007 - 2013 dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, autor koncepcji nowego programu ekspozycji stałych Muzeum oraz współkurator wystawy głównej. W latach 2012-2017 członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, w latach 2015 - 2017 członek kolegium redakcyjnego specjalistycznego periodyku Muzealnictwo. Brał udział w pracach komitetu przygotowującego wytyczne dla programów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Muzeum jako organizacja pracy twórczej oraz Strategia Rozwoju Muzealnictwa w Polsce. Zajmuje się problematyką muzealnictwa współczesnego oraz historią muzeologii polskiej, autor tekstów poświęconych tej tematyce. Od 2013 pracuje jako kustosz w Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu. Inicjator powstania i od 2015 kurator Muzeum Tarpana w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie.
26
wrzesień 2019
Dzień II
15:50 - 16:00
MUZEUM TARPANA - wystawa o historii samochodu rolniczego
Myśl o nowej ekspozycji Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie pt. Muzeum Tarpana powstała w roku 2015. Wystawa miała przybliżyć fenomen samochodu rolniczego marki Tarpan, produkowanego w latach 1973-1995. Jednym z założeń wystawy było ukazanie unikalnego charakteru pojazdu na tle historii z nim związanej. Zaprojektowany w latach 1971–1972 Tarpan był przeznaczony dla rodzin rolników i miał być autem „do wszystkiego”: w niedzielę zawieźć wieloosobową gromadę do kościoła, a w tygodniu służyć do wożenia płodów rolnych lub nawozów. Dwoistą, hybrydową naturę auta warunkował opatentowany wynalazek: przesuwna ścianka tylna kabiny, pozwalająca na powiększenie, w zależności od potrzeb, albo przestrzeni pasażerskiej, albo ładunkowej. Referat przedstawi problemy związane z transpozycją problemów politycznych i historycznych na język wystawy.