zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Barbara Klajmon

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Barbara Klajmon – historyk sztuki, zabytkoznawca, muzealnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury na Politechnice Warszawskiej. Zawodowo, od lat związana z ochrona zabytków, najpierw jako pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Bytomiu i Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W latach 2012-2016 Kierownik Działu Zabytków i Obiektów Ruchomych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Od 2016 roku Pełnomocnik Dyrektora ds. Muzealnych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na architekturze, urbanistyce i sztuce XIX i XX wieku, konserwacji architektury oraz budownictwie drewnianym. Autor licznych publikacji na temat historii i ochrony architektury i sztuki górnośląskiej, kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, studiów urbanistyczno –historycznych, kurator i współkurator wystaw. Wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek Polskiego i Towarzystwa Ludoznawczego i Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
27
wrzesień 2019
Dzień III
13:10 - 13:20
Rewitalizacja i adaptacja obiektów poindustrialnych na cele Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – studium przypadku
Muzeum Górnictwa Węglowego to obiekt turystyczny, ośrodek edukacyjny, zakład górniczy i placówka naukowo-muzealna. Posiada wyrobiska i zabudowania dawnych kopalń: „Guido”, „Królowa Luiza” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, wpisane do rejestru zabytków. Od blisko 10 lat prowadzi rewitalizację swych obiektów. Objęła ona m.in. : wyrobiska kopalni „Guido” ( udostępniono trzy poziomy zwiedzania oraz utworzono podziemną strefę komercyjną), część obiektów naziemnych szybu „Carnall” (z utworzeniem nowych wystaw stałych), adaptację łaźni łańcuszkowej na cele obsługi turystycznej i salę wielofunkcyjną (wyróżniona w konkursie „Zabytek zadbany”), udrożnienie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i oddanie jej do ruchu turystycznego (wyróżnienie w konkursie „Zabytek zadbany”, nagrody: Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2018, „Sybilla 2018”, Europa Nostra 2019). Obecnie realizowane są m.in.: kompleksowy remont budynku mieszczącego zbiory muzealne, konserwacja wyciągowej maszyny parowej wraz z budową wytwornicy pary, remont pozostałych budynków naziemnych rejonu szybu „Carnall” z przeznaczeniem na cele wystawiennicze i edukacyjne i magazyny muzealne, a także rewitalizacja wieży wodnej z przeznaczeniem na działania społeczne, edukacyjne i naukowe. Wyjątkowość obiektów, nad którymi sprawuje swą pieczę skłoniła je do złożenia wniosku o uznanie ich za Pomnik Historii.