zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Ryszard Szopa

Muzeum w Chorzowie
Ryszard Szopa - historyk sztuki, wieloletni Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie, pracownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, obecnie pracownik Muzeum Chorzowa jako konsultant d/s utworzenia Muzeum Hutnictwa.
27
wrzesień 2019
Dzień III
12:50 - 13:00
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie - refleksje nad budową, adaptacją, ekspozycją i programem
W bieżącym roku powstaje nowa placówka muzealna, która ma gromadzić obiekty szeroko pojętego dziedzictwa hutniczego, badać je i udostępniać w efektowny sposób widzom. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie będzie zlokalizowane w dawnej przemysłowej hali z 1895 roku, pierwotnie pełniącej funkcję elektrowni hutniczej. Hala ta znajduje się na obszarze dawnej Huty Król (Konigshutte), jednej z najnowocześniejszych i najwcześniejszych hut żelaza na kontynencie europejskim. O ile posiadamy co najmniej kilka placówek muzealnych o profilu górniczym, o tyle muzeum hutnictwa jest jednostkowym przedsięwzięciem. Należy zaznaczyć, iż przemysł hutnictwa żelaza był jedną z fundamentalnych gałęzi przemysłu XIX i początku XX wieku. Miał również szczególną rangę w procesach industrializacji i rozwoju; społecznego, ekonomicznego czy przestrzennego (urbanizacji). Miasto Chorzów opierało przez 150 lat swój dobrobyt i rozwój na bazie dwóch hut oraz towarzyszących im kopalniom. Na terenie Górnego Śląska powstało w tym czasie wiele hut, które wykorzystywały najnowocześniejsze zdobycze techniki. Ekspozycja Muzeum Hutnictwa ma prezentować w autentycznej hali produkcyjnej artefakty wielkogabarytowe (młoty, walcarki, prasy itd.), na podstawie których oparta zostanie narracja o różnych aspektach przemysłu hutniczego.