zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

inż. dr Krzysztof Herman

Politechnika Śląska
Ukończył studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W 2018 roku obronił pracę doktorską pt. "Modele biznesu przesiębiorstw turystyki dziedzictwa przemysłowego" pod kierunkiem dr. hab. inż. Adama Szromka. Od wielu lat pracuje jako czynny przewodnik po Województwie Śląskim oraz po obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza). Od 2019 roku jest zatrudniony na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na stanowisku adiunkta.
27
wrzesień 2019
Dzień III
13:00 - 13:10
Koncepcja wykorzystania turystycznego Szybu Poniatowski w Katowicach-Nikiszowcu
Turystyka dziedzictwa przemysłowego na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego stale się rozwija. Świadczy o tym ciągły wzrost zainteresowania ze strony turystów i inwestorów. Wyrazem tego zainteresowania jest m.in. wzrost frekwencji i ilość obiektów zrzeszonych na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W 2018 roku Muzeum Historii Katowic przejęło szyb wentylacyjno-zjazdowy nieczynnej już kopalni Wieczorek – szyb Poniatowski, który w przyszłości rozszerzy ofertę turystyczną Nikiszowca, osiedla będącego jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Referat ukaże koncepcję zagospodarowania turystycznego wspomnianego szybu. Koncepcja bazuje na badaniach literaturowych, których efektem będzie przedstawienie historii kopalni Wieczorek i szybu Poniatowski oraz na badaniach empirycznych, przeprowadzonych w Oddziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic.