zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Joanna Szumańska

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Mgr Joanna Szumańska – historyk sztuki, historyk teatru i muzealnik. Kustosz w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Współpracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka artykułów opublikowanych m.in. w "Pamiętniku Teatralnym" i na portalu Teatrologia.info. Doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Współautorka (wraz z Anetą Czarnecką i Piotrem Skowrońskim) scenariusza wystawy w łazienkowskim Wodozbiorze.
26
wrzesień 2019
Dzień II
15:20 - 15:30
Woda – władza – widowisko, czyli o nowej ekspozycji w Wodozbiorze Łazienek Królewskich
Funkcjonowanie atrakcji wodnych w Łazienkach Królewskich nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zaplecza technicznego. Taką funkcję pełnił Wodozbiór – zbudowany u stóp skarpy wiślanej jako jeden z pierwszych budynków całego założenia. Budynek odrestaurowany w latach 2018-2019 r. zostanie po raz pierwszy udostępniony zwiedzającym na jesieni br. Na liczącym zaledwie 68,5 m2 parterze powstaje wystawa opowiadająca o historii budynku, jego funkcji i znaczeniu dla Łazienek. W przypadku łazienkowskiego Wodozbioru technika nierozerwalnie łączy się jednak z warstwą symboliczną całego założenia pałacowo-parkowego. Woda płynąca drewnianymi rurami ożywiała i nadawała charakter podmiejskiej rezydencji Stanisława Augusta. Stąd też wystawa poświęcona będzie także opowieści o bogatej symbolice powiązanych z wodą rzeźb, malowideł i rzeźbiarskiej dekoracji architektonicznej. Ostatnia z trzech sal opowiadać będzie o wykorzystaniu wody podczas widowisk teatralnych na dworze Stanisława Augusta i ich znaczeniu dla budowania prestiżu monarchy. Treść referatu będzie koncentrowała się na problemie dostosowania budynku pełniącego w czasach historycznych funkcje techniczne do potrzeb wystawienniczych oraz powiązaniu w narracji wystawy kwestii technicznych i symbolicznych.