zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN

Instytut Historii Nauki PAN
Zbigniew Tucholski – doktor habilitowany, profesor Instytutu Historii Nauki Państwowej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Autor licznych książek i artykułów naukowych na temat systemów transportu wojskowego, historycznego rozwoju taboru kolejowego, kolei przemysłowych i wąskotorowych linii PKP, a także infrastruktury żeglugi śródlądowej. Prowadził badania w zakresie planów militarnego wykorzystania kolei w okresie PRL, a także badania zabytków techniki i architektury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz badania związane z historią początków polskiego muzealnictwa technicznego w okresie międzywojennym, a także jego wojennych zniszczeń. W latach 2009 – 2012 przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W latach 2010-2013 rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytków techniki. W latach 2011-2014 członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Od 2012 r. członek Rady ds. Muzeów Politechniki Warszawskiej.
25
wrzesień 2019
Dzień I
14:20 - 14:40
Uwarunkowania konserwatorskie i techniczne odbudowy oraz eksploatacji zabytków techniki
W przypadku zabytków techniki odbudowywanych i przywracanych do eksploatacji istotnym problemem konserwatorskim jest zachowanie substancji pierwotnej i wtórnej, a także dopuszczalna ingerencja w ich strukturę. Zapewnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa związanych z eksploatacją zabytkowych samolotów, taboru kolejowego, jednostek pływających, pojazdów mechanicznych, kotłów i maszyn parowych czy urządzeń dźwigowych, często wymaga zastąpienia substancji pierwotnej wtórną, w wielu wypadkach także pewnych ingerencji związanych z zabudową współczesnego wyposażenia czy osprzętu. Utrzymanie w ruchu każdego zabytku techniki powoduje jego zużycie eksploatacyjne. Tematem referatu będzie również zapewnienie najbardziej optymalnych z punktu widzenia konserwatorskiego warunków eksploatacji zabytków techniki. Na podstawie praktycznego doświadczenia w zakresie remontu i restauracji obiektów zabytkowych autor referatu podejmie próbę sformułowania podstaw metodologii w tym zakresie. Jednym z zasadniczych celów referatu jest zainicjowanie dyskusji w środowisku muzealnym i konserwatorskim dotyczącej tej problematyki.