zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

Mirosław Zientarzewski

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Muzealnik, kustosz, dyrektor Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, wieloletni pracownik Muzeum Wojska Polskiego. Obszary zainteresowań naukowych: historia techniki ze szczególnym uwzględnieniem techniki wojskowej oraz problematyka konserwacji ciężkiego sprzętu wojskowego. Kierował projektami odbudowy pierwszego sprowadzonego do polskich zbiorów muzealnych czołgu rozpoznawczego TK-S oraz francuskiego czołgu wolnobieżnego Renault FT. Zwolennik stosowania nowoczesnych technik w procesie remontowym i inwentaryzacyjnym muzealiów, w postaci skaningu 3D, badania składu chemicznego stopów i inżynierii odwrotnej. Komisarz wystawy: „Wojna 1939. Zrobiliśmy to, co do nas należało.” Autor ponad pięćdziesięciu artykułów.
25
wrzesień 2019
Dzień I
18:00 - 18:20
Rewitalizacja pojazdów pancernych w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej - Oddziale Muzeum Wojska Polskiego i wpływ eksploatacji oraz warunków przechowywania na stan zbiorów
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (MPTW) - Oddział Muzeum Wojska Polskiego posiada w swoich zbiorach dużą grupę sprawnych technicznie pojazdów pancernych. Zespół MPTW realizował najważniejsze, z perspektywy wojskowego muzealnictwa technicznego projekty remontowe, w tym pierwszego sprowadzonego do Polski czołgu TK-S i oraz wolnobieżnego Renault FT a także szeregu innych pojazdów. Dobór technologii remontu dla każdego eksponatu był dobierany indywidualnie w zależności od stanu, kompletacji, możliwości technicznych i budżetowych. Odbudowa, a w dalszym etapie eksploatacja pojazdów przyniosła szereg informacji, które np. w przypadku czołgu TK-S zmieniły dotychczasową wiedzę o uciążliwości służby czołgistów w okresie II RP i możliwościach bojowych tego pojazdu. Eksploatacja pojazdów dostarczyła także wielu informacji o jej wpływie na stan zachowania i stopniu zużycia poszczególnych podzespołów. Z uwagi na sposób przechowywania muzealiów tej grupy, a w wielu wypadkach kilkudziesięcioletni pobyt na otwartym powietrzu został zarejestrowany wpływ czynników atmosferycznych na stan zachowania kolekcji. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w formie prezentacji w oparciu o materiał fotograficzny.