zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Michał Kępski

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Michał Kępski, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - historyk, autor i kurator wystaw m.in. „Z rzeką w tle. Biografia Śluzy Katedralnej” (2014/2015), „Z rodzinnego albumu” (2015), „Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny” (2017). Współautor i koordynator projektów historyczny m.in. Archiwum Społecznego Śródki w Bramie Poznania, związanego z badaniem mikropamięci oraz Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci, poświęconej makropamięci i tożsamości regionalnej. Zainteresowania: problematyka percepcji przestrzeni, współczesne postantropocentryczne koncepcje humanistyki.
25
wrzesień 2019
Dzień I
16:40 - 17:00
Górnośląski Park Narodowy? Ochrona i interpretacja dziedzictwa sztuki inżynieryjnej
Park narodowy to jedna z form ochrony dziedzictwa. Idea nadzoru nad cennymi obszarami przyrodniczymi w tej formie powstała w drugiej połowie XIX wieku w USA i z biegiem czasu przekształciła się w koncepcję zrównoważonego podejścia do dziedzictwa, łącząc potrzeby jego zachowania i ekspozycji (turystyki). W ramach referatu nie postuluję utworzenia nowego parku narodowego, lecz wykorzystuję tę koncepcję jako specyficzny model instytucjonalny, aby zwrócić uwagą na polski krajobraz postindustrialny, który zawiera charakterystyczne cechy antropocenu. Wykorzystanie koncepcji zaczerpniętej z teorii ochrony przyrody ma na celu odświeżenie myślenia o dziedzictwie sztuki inżynieryjnej, akcentując krajobraz, jako ważne pole odpowiedzialności muzeów. Obok zadania ochrony miejsc o szczególnym znaczeniu narodowym, idea parku akcentuje także potrzebę społecznej edukacji. Nawiązując do koncepcji amerykańskich pragnę przedstawić ideę „interpretacji dziedzictwa”, jako modelu edukacji przez całe życie (lifelong learning) zrodzonego w środowisku National Park Service. Podstawą rozważań o krajobrazie postindustrialnym są dwie wystawy prezentujące autorskie cykle fotograficzne: Michała Cały „Śląsk i Galicja” (2015) oraz Michała Sity „Elektrownia Garbary – dokument potencjalny” (2017).