zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Tomasz Pieńkowski

Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji
Tomasz Pieńkowski – historyk sztuki, były pracownik Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Instytutu Historii Sztuki KUL, aktualnie badacz niezależny, prezes zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ekologicznej Komunikacji. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ochronie dziedzictwa techniki transportu miejskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują również dziedzictwo kulturowe mniejszości wyznaniowych, w szczególności sztukę protestancką.
26
wrzesień 2019
Dzień II
10:10 - 10:20
Historyczne pojazdy komunikacji miejskiej w polskich muzeach i kolekcjach
Intensywny rozwój transportu zbiorowego w miastach Europy, ale także Ameryki Północnej czy Australii, zapoczątkowany w 2. połowie XIX wieku, stanowi istotny czynnik kulturowy i kulturotwórczy, wywierający znaczący wpływ na urbanistykę miast, wreszcie generujący dalsze przemiany społeczne. Zachowane do współczesnych czasów historyczne pojazdy komunikacji miejskiej: tramwaje, trolejbusy czy autobusy są wymownymi świadkami tych procesów, równie intrygująca wydaje się jednak sama ich forma jako przykład ewolucji rozwiązań technicznych i wzornictwa przemysłowego. Istniejące w Polsce muzea (Muzeum Inżynierii Miejskich w Krakowie, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie) dają atrakcyjne perspektywy zachowania i szerokiej prezentacji tej części dziedzictwa techniki. Oprócz nich ważną rolę odgrywają kolekcje historycznych pojazdów gromadzone przez komunalnych przewoźników, liczne stowarzyszenia miłośników komunikacji miejskiej, a także osoby prywatne. Punktem wyjścia jest zakreślenie specyfiki zabytku techniki komunikacyjnej, w tym prawnych uwarunkowań jego funkcjonowania. Wybrane przykłady prezentują historię i bieżące funkcjonowanie muzeów i kolekcji wraz z omówieniem niektórych eksponatów. Kolejnym aspektem jest wskazanie potencjału elementów dziedzictwa technicznego dla kreowania miejskiej przestrzeni, edukacji i rozwoju turystyki.