zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Lech Trawicki

Muzeum Gdańska
Absolwent UMK Toruń, kierunek archeologia, specjalizacja archeologia podwodna 1996, konserwacja zabytków metalowych 2005 (studia podyplomowe), pracownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (1998-2006), kierownik Działu Opracowań Muzealiów i zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (2012 - 2016), kierownik Kuźni Wodnej w Oliwie - oddziału Muzeum Gdańska (2016 - 2019).
27
wrzesień 2019
Dzień III
12:10 - 12:30
Rewitalizacja zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie jako nowego Oddziału Muzeum Gdańska
Zlokalizowana przy obecnej ul. Bytowskiej 1 Kuźnia Wodna po raz pierwszy wymieniona została w źródłach pisanych w 1597 r. Miejsce jej lokalizacji pierwotnie nazywano Mackershof. Do 1945 r. używano jeszcze nazw: Ernsttal, Eisenhammer i Hammerwerk. Zakład pracował nieprzerwanie do 1947 r. Od 1948 do 1957 r. obiekt popadał w ruinę Pozostałości kuźni zabezpieczone zostały w 1957 r. przez Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Kuźnię po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym w 1976 r. W grudniu 2016 r., z powodu problemów z finansowaniem działalności Muzeum Techniki, Kuźnia w Oliwie została przekazana Miastu Gdańsk. 26 stycznia 2018 r. obiekt zostaje użyczony Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na nowy oddział: Kuźnia Wodna w Oliwie. Przejęto obszar 1548 m2 z budynkami uszkodzonymi podczas powodzi w 2016 r. Zabytkowe urządzenia wymagały uruchomienia i prac konserwatorskich. Od 2017 r. trwają prace nad projektami rewitalizacji i dostosowania obiektu do nowych funkcji muzealnych, w tym projekt nowego wielofunkcyjnego budynku którego posadowienie planowane jest w miejscu dawnej szopy gospodarczej. Tematem wystąpienia będzie dotychczasowa działalność Muzeum Gdańska w zakresie zabezpieczenia budynku i unikatowych urządzeń napędzanych kołami wodnymi. Przedstawione zostaną doświadczenia w udostępnianiu zwiedzającym kuźni podczas warsztatów i pokazów kowalskich oraz plany rozwoju nowej placówki w najbliższej przyszłości.