zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Agnieszka Konior

Uniwersytet Jagiellonski
Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: Zarządzanie kulturą oraz Kultura współczesna. Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, jej praca doktorska poświęcona jest zagadnieniom związanym z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Interesuje się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą, rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych oraz turystyką literacką.
26
wrzesień 2019
Dzień II
9:30 - 9:50
Odpowiedzialność muzeów techniki za powierzone im dziedzictwo
Muzea techniki to jedne z instytucji, w których przedstawiana historia jest najbliższa ich odbiorcom. W ramach ekspozycji odwiedzający, w szczególności lokalna społeczność, mogą odnaleźć fragmenty swojego własnego dziedzictwa, np. w postaci historii bliskich osób czy aftefaktów zapamiętanych z przeszłości. Ten szczególny rodzaj relacji rodzi również odpowiedzialność instytucji za prezentowane tam dziedzictwo. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się już na etapie gromadzenia kolekcji (np. w postaci darów) i jest kontynuowana w trakcie tworzenia ekspozycji, przejawia się także w przygotowanym programie edukacyjnym. Muzea techniki są ważnym elementem kształtowania tożsamości lokalnej i dumy z posiadanego dziedzictwa kulturowego. Proponowane wystąpienie będzie dotyczyło odpowiedzialności muzeów techniki za powierzone im dziedzictwo. Przedstawione w nim badania są fragmentem pracy doktorskiej „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”.