zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Kinga Puchowska

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Absolwentka polonistyki UKW o specjalności komunikacja społeczna, pracuje w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni funkcję koordynatora Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Entuzjastka i propagatorka dziedzictwa technicznego, organizatorka pierwszej w Polsce "Nocy w fabryce" - wydarzenia na wzór Europejskiej Nocy Muzeów.
27
wrzesień 2019
Dzień III
10:30 - 10:50
Rola bodźców zmysłowych w odkrywaniu potencjału turystycznego obiektów technicznych na przykładzie Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy
Współczesna turystyka bardzo mocno akcentuje zaangażowanie nie tylko wzroku, ale i pozostałych zmysłów ludzkich. Okazuje się, że dziedzictwo techniczne to szerokie pole aktywizacji nie tylko wzroku, ale również słuchu, węchu i smaku. Jest to atrakcyjne dla bardzo szerokiego grona odbiorców, a dla osób z dysfunkcjami stanowi idealne medium poznawcze, wpisuje się także w coraz bardziej popularny trend slow life. Wystąpienie ma na celu przedstawienie metod wykorzystanych od początku istnienia Szlaku TeH2O wraz z rezultatami, wnioskami i planami na przyszłość.