zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Janusz Cygański

Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia Muzealników Polskich
Janusz Cygański (1951) – muzealnik. Z wykształcenia historyk i konserwator zabytków. W latach 1987 -2013 był dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur, a wcześniej , w latach 1982 -1987, dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. W latach 2013-2014 współtworzył Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. W latach 2009-2014 na UWM w Olsztynie prowadził wykłady z muzealnictwa i zarządzania instytucjami kultury. W ostatnim okresie ( październik 2013 - styczeń 2018) pracował w Muzeum Zamkowym w Malborku kierując jego oddziałem na zamku w Kwidzynie. Obecnie na emeryturze. Jest autorem i kuratorem wielu wystaw (m.in. stałych wystaw w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie) oraz publikacji dotyczących muzealnictwa na Warmii , Mazurach i Powiślu. Był organizatorem i wieloletnim prezesem (2006–2014) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich; od 2006 roku jest członkiem ZG SMP. Członek PKN ICOM. Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kadencja 2018-2021).
26
wrzesień 2019
Dzień II
12:00 - 12:20
Wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
Muzeum Nowoczesności mieści się w zabytkowym budynku dawnego tartaku z II poł. XIX wieku. Obiekt przez lata nie był użytkowany i popadał w ruinę. Dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, stowarzyszeń, a także władz miasta przeprowadzono w nim prace konserwatorskie , a w 2014 roku utworzono nową placówkę kultury, której pełna nazwa brzmi: Muzeum Nowoczesności – Centrum Techniki i Rozwoju Regionu. Muzeum wchodzi w skład Miejskiego Ośrodka Kultury. Utworzenie Muzeum w zaniedbanym do tamtego czasu fragmencie miasta zbiegło się z zabiegami władz miasta o utworzenie Parku Centralnego nad Łyną. Budynek tartaku i mieszczące się dziś w nim Muzeum stanowi najważniejszy element na terenie Parku. Autor referatu pracował nad wypracowaniem ostatecznego kształtu i formuły programowej Muzeum Nowoczesności, był kuratorem i współautorem stałych wystaw. Z tej perspektywy przedstawi zarówno prace konserwatorskie w tartaku oraz możliwości funkcjonowania placówki muzealnej w takim obiekcie.