zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr inż. Paulina Kryg

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2008 roku. Od 2008 roku pracuję w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w Dziale Głównego Konserwatora Zbiorów na stanowisku konserwatora. Ukończyłam Studia Podyplomowe „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Studia Podyplomowe „Nowoczesne Techniki Analityczne dla Konserwacji Obiektów Zabytkowych” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1 września 2015 roku pełnię funkcję zastępcy kierownika Działu Głównego Konserwatora Zbiorów.
25
wrzesień 2019
Dzień I
16:20 - 16:40
Kopia czy oryginał – nierozstrzygnięty dylemat
Słowo oryginał pochodzi od łacińskiego słowa originalis (pierwotny, dziedziczony) i definiowane jest jako przedmiot oryginalny, niebędący powtórzeniem czy też naśladownictwem powstałego już dzieła. Współczesne muzealnictwo jednoznacznie uznaje priorytetowe znaczenie oryginału nad jego kopią czy reprodukcją. Jednocześnie nie brakuje głosów, iż oryginalne zabytki powinny być schowane przed publicznością i odpowiednio chronione, a pokazywać należy tylko znakomite kopie. Czy takie postępowanie nie jest jednakże swoistym oszukiwaniem zwiedzających? Czy kopie, repliki w formie rekwizytów bądź też cyfrowe odwzorowania oryginału, dzięki którym możliwe jest zaprezentowanie zbiorów muzealnych osobom na całym świecie, faktycznie umożliwiają lepszą interakcję z widzem i pełniejsze doznanie przeszłości? Powyższe problemy stają są szczególnie widoczne w kontekście konserwacji dziedzictwa technicznego, kiedy chęć zaprezentowania widzom maszyny w pełnej sprawności staje w opozycji do ogólnie przyjętych norm nakazujących zachowanie zabytku w stanie niezmienionym, bez jakichkolwiek ingerencji.