zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr Dawid Keller

Muzeum Śląskie
dr Dawid Keller, kierownik Działu Historii Muzeum Śląskiego w Katowicach, badacz dziejów Górnego Śląska w XIX i XX w. oraz komunikacji w Polsce, kustosz dyplomowany. Specjalizuje się w historii kolei, zwłaszcza zagadnieniach administracyjnych. Redaktor syntezy "Dzieje kolei w Polsce" oraz współredaktor licznych publikacji dotyczących dziejów komunikacji w tym ostatnio "Węgiel, polityka, stal, ludzie. Studia z dziejów kolei w Polsce", Rybnik 2018 (wspólnie z M. Kapiasem).
26
wrzesień 2019
Dzień II
11:40 - 12:00
Narracje muzealne o historii komunikacji. Doświadczenie Ulster Transport Museum dla polskich muzeów techniki / komunikacji
Historia komunikacji nie ma, jak się wydaje, szczęścia do muzealnych narracji w Polsce. Zagadnienia dziejów sieci drogowej, kolejowej transportu i rozprzestrzeniania się myśli, znajdują się najczęściej na uboczu wystaw. Historia kolei prezentowana w muzeach, mimo relatywnie sporego zainteresowania, ma również szereg problemów - zarówno tych prawno-organizacyjnych jak i technicznych. Warto zatem przyjrzeć się jak takie wystawy budują inni. Przykładem na to może być Ulster Transport Museum, którego analiza będzie punktem wyjścia dla wskazania dobrych praktyk i potrzeb muzealnictwa techniczno-komunikacyjnego w Polsce. Ważną kwestią pozostaje bowiem, moim zdaniem, nie tylko zbudowanie wystawy o zagadnieniach komunikacyjnych, ale i opracowanie jej w sposób możliwie kompleksowo prezentujący to zagadnienie. Dzięki temu zwiedzający pozna zarówno przyczyny jak i skutki zachodzących przemian. Wystawa w Belfaście może być pewnym wzorcem postępowania. Jednocześnie ważnym aspektem wystąpienia będzie wskazanie luk badawczych, które w polskich warunkach uniemożliwiają nadal rzetelne przedstawienie podobnej narracji.