zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN

Muzeum Lotnictwa Polskiego
Agnieszka Cieślikowa, historyk, medioznawca, muzealnik. Od lat związana z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, autorka książki Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku: idea, koncepcje, działania (wyd. 2014). Pracownik naukowy Instytutu Historii im. Tadeuszcza Manteuffla PAN.
25
wrzesień 2019
Dzień I
16:00 - 16:20
Oryginały, repliki, rekonstrukcje, destrukty. Historyczne samoloty w przestrzeni wystawienniczej
Referat ma charakter przeglądowy, omawia kwestię odtwarzania historycznych samolotów, zarówno z ich zachowanych fragmentów, jak i całkowicie od nowa - nie tylko do celów muzealnych, ale także szeroko rozumianych pokazowych. Zagadnienie to nie jest w polskiej praktyce muzealnej tak nowe, jak mogłoby się wydawać, gdyż repliki historycznych samolotów budował już w latach 50. i 60. XX wieku nestor lotnictwa Paweł Zołotow. W XXI wieku, wobec nowych możliwości technicznych, nastąpiło znaczne ożywienie działań rekonstuktorskich oraz dyskusja co do wybranych metod odtwarzania.