zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Małgorzata Czupajło

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
mgr Małgorzata Czupajło muzealnik, kustosz, kierownik Działu Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny w Muzeum M. Kopernika we Fromborku Absolwentka historii ze specjalnością nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim (1988-1993), oraz Studiów Podyplomowych w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii Sztuki (1998-1999) i studiów podyplomowych – kierunek Zarządzanie Instytucjami Kultury na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2014-2015). Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku od 1993 r., od 2004 r. kustosz Działu Historii Astronomii, od maja 2009 r. do lipca 2015 r. zastępca dyrektora, od sierpnia 2015 r. kierownik Działu Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny. Wzbogaciła kolekcję Działu Historii Astronomii muzeum o szereg zabytkowych instrumentów naukowych z okresu od XVII do XIX w. Zajmuje się postacią Mikołaja Kopernika i historią astronomii. Autorka scenariusza wystawy stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” oraz wystaw stałych i czasowych poświęconych historii astronomii prezentowanych w muzeum. Koordynator projektu “Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2017-2013”.
26
wrzesień 2019
Dzień II
13:00 - 13:10
Teleskop astronomiczny w roli głównej czyli Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Park Astronomiczny Muzeum M. Kopernika we Fromborku powstał w wyniku rozbudowy istniejącego od lat 80-tych XX w. obserwatorium astronomicznego na Żurawiej Górze. W wyniku dofinansowanego ze środków europejskich projektu powstał swego rodzaju skansen astronomiczny, w którym są prezentowane historyczne i współczesne instrumenty astronomiczne. Ideą Parku jest pokazanie metod obserwacji nieba od XVI w. czyli od czasów M. Kopernika do dnia obecnego. Teleskopy astronomiczne stały się bohaterami wystawy. Są prezentowane w warunkach do jakich były przeznaczone i używane do nocnych pokazów nieba. W Parku prezentowane są również rekonstrukcje instrumentów Mikołaja Kopernika i siedemnastowiecznych lunet tzw. kaliskich, używanych przez jezuitów w Kaliszu do obserwacji plam słonecznych. Historia powstawania Parku Astronomicznego to jednocześnie ilustracja jak na naszych oczach „powstają” muzealia techniczne.