zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

Bożena Donnerstag

Muzeum Historii Katowic
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie na kierunku pedagogika ze specjalizacją animacja społeczno – kulturalna.Od 2011 r. kierownik Oddziału Muzeum Historii Katowic-Działu Etnologii Miasta w zabytkowej dzielnicy Katowic-Nikiszowcu. Kuratorka wystaw stałych w Oddziale. Kuratorka wystawy „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania“, która otrzymała nominację do nagrody Sybilla w 2012 r., oraz kuratorka wystawy „Woda i mydło najlepsze bielidło.W pralni i maglu na Nikiszowcu“, która otrzymała nagrodę Sybilla w 2013 roku.
27
wrzesień 2019
Dzień III
10:00 - 10:10
W maglu...z kulturą! Koncepcja działalności Oddziału Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu, dawnym osiedlu górniczym
Od 8 lat w górniczym osiedlu Nikiszowiec (Katowice)istnieje Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta. Dla mieszkańców zabytkowej dzielnicy powstało miejsce, które nobilituje osiedle, pozwala na bliski kontakt z historią, sztuką, muzyką. Tam, gdzie kiedyś funkcjonowała publiczna pralnia i magiel, znajduje się obecnie przestrzeń przyjazna nie tylko turystom, ale przede wszystkim społeczności lokalnej. Ekspozycje muzealne kierowane są w szczególności do turystów coraz liczniej odwiedzających osiedle, zaś wydarzenia odbywające się w Oddziale to imprezy integrujące przede wszystkim mieszkańców, dające im możliwość wspólnego działania na rzecz małej ojczyzny. "Lokalsi" sami wychodzą z inicjatywą tematów spotkań, warsztatów, koncertów, a muzeum stara się sprostać ich oczekiwaniom. Obustronna współpraca przy realizacji różnych wydarzeń daje znakomite obustronne korzyści.