zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Paulina Długosz

Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi
Paulina Długosz – kierownik Działu Edukacji Muzeum Miasta Łodzi na stanowisku adiunkta, doktorantka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Z wykształcenia historyk sztuki oraz pedagog (specjalność: edukacja przez sztukę), jako edukator muzealny zajmuje się zagadnieniami z zakresu wychowania estetycznego oraz edukacji kulturalnej (autorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych dotyczących edukacji interdyscyplinarnej i poliestetycznej). Ponadto prowadzi działania na rzecz dostosowania programu edukacyjnego oraz przestrzeni Muzeum Miasta Łodzi dla osób niepełnosprawnych współpracując z licznymi fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi osoby z różnymi dysfunkcjami. Koordynatorka działań edukacyjnych przy projektach „Ogródek Dźwiękowy w Parku Staromiejskim”, „Łódź Utkana Dźwiękiem”, "Muzeum na wyciągnięcie ręki" (dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i “Bohaterologia po łódzku”, współautorka projektu „Ludzki język łódzki”).
26
wrzesień 2019
Dzień II
9:50 - 10:10
Prezentacja dziedzictwa technicznego w muzeum partycypacyjnym - wyzwania i szanse
Muzeum Miasta Łodzi, którego misją jest pozyskiwanie, ochrona i udostępnianie artefaktów będących przykładem szeroko rozumianego miejskiego dziedzictwa kulturowego, już od wielu lat stara się budować kolekcję prezentującą również aspekt przemysłowy i technologiczny rozwoju miasta. Jest to niezwykle istotna część tożsamości Łodzi, gdyż to właśnie te dziedziny gospodarki pozwolił jej stać się jedną z największych metropolii w Polsce. Jeszcze stosunkowo do niedawna większość mieszkańców stanowili pracownicy zakładów przemysłowych, a wspomnienie fabrycznej codzienności jest nadal obecne w wielu łódzkich rodzinach. W związku z tym przed Muzeum Miasta Łodzi, którego siedziba mieści się w dawnym pałacu jednego z XIX-wiecznych fabrykantów, stoi ogromne wyzwanie związane z koniecznością szczególnej dbałości o zachowanie dziedzictwa technicznego. Wynika to nie tylko ze względu na historyczną wartość, ale również jego osobisty, ciągle jeszcze emocjonalny odbiór przez mieszkańców. Wystąpienie ma zatem na celu zaprezentowanie różnorodnych strategii kolekcjonerskich i wystawienniczych prowadzonych przez Muzeum Miasta Łodzi podporządkowanych naczelnej idei stworzenia muzeum partycypacyjnego. Prezentacja w jego ramach dziedzictwa technicznego okazuje się bowiem szansą na wykreowanie płaszczyzny aktywizującej uczestników wystaw i jednocześnie oddaniem w ich ręce narracji ekspozycji.