zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr Tomasz Bednarz

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Dr Tomasz Bednarz Absolwent UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Brał udział w większości archeologicznych badań podwodnych organizowanych przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Jest autorem wielu publikacji naukowych na temat wyników badań podwodnych stanowisk archeologicznych głównie z obszaru Zatoki Gdańskiej. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są handel i żegluga morska na Bałtyku w XVII – XIX wieku. Zawodowo zajmuje się także rozwojem nowoczesnych metod dokumentacji stanowisk podwodnych z wykorzystaniem fotogrametrii i urządzeń hydroakustycznych. W roku 2015 na UG obronił pracę doktorską pt. „De Jonge Seerp. Badania historyczno-archeologiczne niderlandzkiego statku z końca XVIII wieku”. W tym samym roku (2015) został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorska Nagroda Muzealna 2015” za pomysł i realizację projektu „Badania archeologiczne wraków z Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D”. Autor i pomysłodawca projektu „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej”, który zdobył nagrodę „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku 2016” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Digitalizacja i Nowe Technologie”.
25
wrzesień 2019
Dzień I
18:20 - 18:40
Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Nowoczesne techniki dokumentacji i monitorowania stanu zachowania podwodnych stanowisk archeologicznych
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku od roku 2013 realizuje projekty naukowo - badawcze z dziedziny archeologii podwodnej, w których rozwijana jest metoda dokumentacji podwodnej w postaci fotogrametrycznych modeli 3D wraków statków z Zatoki Gdańskiej. Korzystając z odpowiednich programów komputerowych z kategorii SfM (Structure from Motion – Struktura z Ruchu), opracowany został odpowiedni system tworzenia dokumentacji obiektów pod wodą dzięki któremu powstają modele 3D. Modele wraków to nie tylko atrakcyjne wizualnie prezentacje, ale także uniwersalne i precyzyjne narzędzie pomiarowe dla archeologii podwodnej, pozwalające na tworzenie dowolnych przekrojów i rzutów, a także skuteczny sposób monitorowania oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.