zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Michał Kłosiński

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Michał Kłosiński – kustosz, kierownik Domu Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Absolwent historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor i kurator ponad dwudziestu wystaw czasowych związanych z tematyką kopernikańską, nauką w czasach nowożytnych i kulturą późnego średniowiecza. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Akademia Zarządzania Muzeum, staż w Museo Astronomico e Copernico w Rzymie w 2011 r. Pasjonuje się problematyką kolekcjonerstwa i szeroko rozumianego mecenatu.
26
wrzesień 2019
Dzień II
12:20 - 12:40
Kolekcja przyrządów naukowych w Domu Mikołaja Kopernika. Współczesna forma prezentacji instrumentów naukowych doby nowożytnej
Wystąpienie będzie miało na celu omówienie kolekcji przyrządów naukowych doby nowożytnej gromadzonej w Domu Mikołaja Kopernika wraz z prezentacją metod ekspozycji poszczególnych jej obiektów. Kolekcja w Domu Kopernika to zespół instrumentów doby nowożytnej, na które składają się zegary słoneczne, cyrkle, przyrządy miernicze, teleskopy, mikroskopy, astrolabia czy globusy. Kolekcja ta pozwala zilustrować wyposażenie pracowni uczonych w czasach dawnych. W Domu Mikołaja Kopernika w latach 2017-2018 przeprowadzono modernizację. W jej wyniku w Muzeum przygotowano również nową wystawę stałą. W ramach tego przedsięwzięcia nowe oblicze uzyskała ekspozycja i sposób prezentacji grupy zabytków naukowych doby nowożytnej. W przygotowywanym referacie omówione zostaną prace nad przygotowaniem koncepcji prezentacji nowożytnego zabytku naukowego, przygotowaniem materiałów niezbędnych do wyczerpującego i zrozumiałego opisu obiektu naukowego oraz realizacją nowoczesnej formy prezentacji tego rodzaju zbytków – obejmującej m.in. bogate opisy z towarzyszącą ikonografią odnoszące się do kontekstu historycznego i kulturowego obiektu, przygotowanie filmów video prezentujących sposoby działania skomplikowanych, nie znanych dzisiejszemu współczesnemu odbiorcy metod użytkowania instrumentu, przygotowanie współczesnych kopii służących możliwości demonstracji działania określonego zabytku.