zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Jolanta Szałkowska-Łoś

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Jolanta Szałkowska - Łoś - absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kustoszem w Dziale Archeologii w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prowadziła badania archeologiczne na Krajnie, Pałukach i Kujawach. Terenem zajmującym szczególne miejsce wśród zainteresowań jest Pojezierze Krajeńskie. Autorka prac naukowych i popularnonaukowych o najdawniejszych dziejach Krajny i regionu bydgoskiego. W wielu publikacjach koncentruje się na problematyce gockiej i przemianach kulturowych w pierwszych wiekach naszej ery. Zagadnienia te prezentowała na konferencjach i sympozjach archeologicznych oraz popularyzowała na wystawach.
26
wrzesień 2019
Dzień II
15:30 - 15:40
O starych rzeczach po nowemu. Technika i nauka wparciem dla wystaw archeologicznych w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Od wielu już lat archeolodzy z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy współpracują z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Dla potrzeb archeologii wykonano badania oraz opracowano wyniki szeregu analiz specjalistycznych: antropologicznych, archeozoologicznych, radiowęglowych, technologii wykonywania ozdób oraz analizy próbek organicznych. Były one publikowane m. in. jako interdyscyplinarny projekt badawczy, a częściowo wykorzystano je przy tworzeniu ekspozycji muzealnych, dzięki czemu informacje w przystępnej formie trafiły szybko do powszechnego odbiorcy. Podjęto też współpracę z przedstawicielami nauk ścisłych w zakresie wystawiennictwa, co zaowocowało wprowadzeniem nowoczesnych metod przekazu z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych. Zachęca to do interaktywnego zwiedzania ekspozycji.