zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Agata Augustyn

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
Mgr historii, adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu idei, koncepcji i działań dotyczących ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego w Polsce. Zainteresowana adaptacją obiektów przemysłowych na cele muzealne, autorka publikacji z zakresu muzealnictwa technicznego i popularyzacji dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Członek Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej.
26
wrzesień 2019
Dzień II
14:40 - 15:00
Nie tylko wystawa - o historii kopalni, górnictwa i techniki górniczej w Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Muzealne ekspozycje i model prezentacji dziedzictwa w Muzeum Przemysłu i Techniki, działającego w strukturach Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, stanowią wielowymiarową narrację łączącą opowieść o historycznym wyposażeniu - maszynach i urządzeniach górniczych, z historią miejsca i przeznaczenia poszczególnych obiektów dawnej zabudowy kopalnianej. Niegdyś kopalnie były dumą i wyróżnikiem Wałbrzycha, dymy znad koksowni i hut tworzyły niepowtarzalny, dramatyczny w odbiorze klimat wielkiego ośrodka przemysłowego. Po likwidacji górnictwa historyczna infrastruktura przemysłowa przeszła z formy użytkowej w sferę dziedzictwa. Część obiektów wyburzono, niektóre ocalały. Stara Kopalnia w Wałbrzychu - dawna KWK “Julia” dziś, po gruntownej rewitalizacji, jest pomnikiem górniczej historii i rozpoznawalnym symbolem Wałbrzycha, wnoszącym nową jakość do życia społeczno - kulturalnego. W działalności muzeum łączymy aspekty dokumentowania niematerialnego i materialnego dziedzictwa techniki i przemysłu, wykorzystania obiektów zabytkowych - samych w sobie będących nośnikiem ważnej historii - do nowych celów. Dzięki pozostaniu dawnej kopalni w tradycyjnej relacji z otoczeniem, bez nowej okolicznej zabudowy, zyskujemy wyjątkową jakość prezentacji dziedzictwa, historii, procesu technologicznego, zabytku, ekspozycji.