zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr inż. Janusz Grzelak

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Janusz Grzelak, konserwator zabytków techniki w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Absolwent Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Rolniczego) w Poznaniu specjalność Mechanizacja Rolnictwa. Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy z listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa, biegły z dziedziny zabytkowych obiektów techniki - wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pracownik muzeum od roku 2012, zajmuje się konserwacją i utrzymaniem stanu technicznego obiektów techniki oraz przygotowaniem i organizacją pokazów maszyn, silników i pojazdów w ruchu.
26
wrzesień 2019
Dzień II
11:20 - 11:40
Sposoby prezentacji zbiorów kolekcjonerów dziedzictwa techniki zrzeszonych w klubach kolekcjonerów w Niemczech, Danii i Szwecji
W wystąpieniu zostaną przedstawione formy prezentacji zabytkowych obiektów techniki prywatnych kolekcjonerów z Niemiec, Danii oraz Szwecji. Podstawą do przygotowania prezentacji były wyjazdy studyjne do muzeów i klubów zrzeszających kolekcjonerów zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem widzowi zabytkowych obiektów techniki w tych krajach.