zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Przemysław Węgrzyn

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Ukończył historię i geografię na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia muzealnicze w Toruniu. Od 2000 r. w Dziale Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (NMM); od 2018 r. jego kierownik na stanowisku kustosza. Od początku pracy w NMM zajmował się edukacją muzealną, opracowując i prowadząc własne zajęcia autorskie z zakresu historii żeglugi, archeologii podwodnej, geografii i szkutnictwa. Od 10 lat organizuje masowe imprezy edukacyjne w ramach Nocy Muzeów na statku-muzeum „Sołdek”. Specjalizuje się w tworzeniu projektów koncepcyjnych stanowisk interaktywnych, gier i aplikacji mobilnych w NMM. Najważniejszą realizacją jego pomysłów stała się interaktywna wystawa stała w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku pt. „Ludzie-Statki-Porty”. Merytorycznie nadzorował także powstawanie stanowisk interaktywnych i aplikacji mobilnych dedykowanych Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie (CKWS) oraz Muzeum Rybołówstwa w Helu. W ramach projektu budowy CKWS nadzorował i współtworzył powstanie nowej strony internetowej - Wirtualne Muzeum Morskie - do której opracował wiele materiałów merytorycznych, m.in. kalendarium historii morskiej Polski i świata. Autor scenariuszy edukacyjnych poświęconych różnym przedsięwzięciom NMM, np. warsztatom dla młodzieży niepełnosprawnej na statku-muzeum „Sołdek” (projekt „Kurs poza horyzont”), polsko-norweskiemu projektowi z dziedziny szkutnictwa i powroźnictwa oraz platformie internetowej „MS PIŁSUDSKI – pływająca ambasada polskiej kultury”.
27
wrzesień 2019
Dzień III
9:50 - 10:00
Jeszcze ginące zawody nie zginęły, póki my żyjemy! Polsko-norweski program edukacji morskiej realizowany w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
Do niedawna główne zadania edukacyjne muzeów polegały przede wszystkim na kształceniu społeczeństwa na podstawie własnych zbiorów muzealnych. Obecnie edukacja muzealna sięga znacznie dalej – kształcenie i wychowywanie realizuje się również przy wykorzystaniu dodatkowej wiedzy zdobywanej przez edukatora, który stara się ją przekazywać w atrakcyjny, często nietuzinkowy sposób. Przykładem tego rodzaju działań był polsko-norweski program edukacji szkutniczej i powroźniczej realizowany w latach 2013-2014 z udziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Efektem realizacji Projektu miała być popularyzacja wśród lokalnej społeczności wybrzeża gdańskiego idei tradycyjnego szkutnictwa i powroźnictwa i zachęcenia młodych ludzi do rozwijania swych zainteresowań wokół „starych” zawodów związanych z morzem. Niezwykle cennym elementem Projektu była możliwość realizacji przedsięwzięć edukacyjnych przy współpracy z partnerem norweskim i wykorzystania jego bogatych doświadczeń w interesującej nas dziedzinie wiedzy. Uczestnicy Projektu wzięli m.in. udział w wielkim festiwalu żeglarskim „Hansa Sail” w Rostocku, gdzie przybliżali sztukę budowy drewnianych łodzi i wyplatania lin z tradycyjnych materiałów. Wiedza zdobyta w ramach Projektu jest na co dzień wykorzystywana w działaniach edukacyjnych prowadzonych w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a po wodach Zalewu Wiślanego pływa łódź zbudowana przez naszych norweskich partnerów.