zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr Wojciech Ślusarczyk

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. P.o. kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Jest autorem m.in. monografii Z dziejów opieki zdrowotnej. Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/20-1951 (Bydgoszcz 2016 r.). Współredaktor serii wydawniczej poświęconej dziejom higieny, pt. Czystość i brud. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historii Medycyny i Farmacji CM UMK. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.
26
wrzesień 2019
Dzień II
12:40 - 13:00
Apteka pod Łabędziem w Bydgoszczy. Tradycje. Zbiory. Perspektywy.
W 1853 r. założono w Bydgoszczy aptekę „Pod Łabędziem”. W 2003 r. ówczesny właściciel otworzył na jej zabytkowym zapleczu Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”. W lipcu 2017 r. apteka i muzeum zostały zlikwidowane, a związane z nimi zbiory (wraz z lokalem) przejęło Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem referatu jest przedstawienie historii apteki, scharakteryzowanie przejętych kolekcji oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób przedstawiać będzie się przyszłość tego ważnego dla farmacji miejsca, będącego już częścią bydgoskiego Muzeum?