zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Gabriela Frischke

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Magister historii, doktorantka na kierunku Historia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Asystent w Dziale Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii medycyny i farmacji oraz historii kultury i obyczajowości nowożytnej Polski, szczególnie drugiej połowy XVIII wieku. Autorka artykułu Kilka słów o broszurze “Śmierć z grobów” opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Education, Health and Sport” (2017, Vol. 7, no 6) oraz współredaktorka publikacji Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych. Członkini lokalnej grupy rekonstrukcyjnej.
26
wrzesień 2019
Dzień II
12:40 - 13:00
Apteka pod Łabędziem w Bydgoszczy. Tradycje. Zbiory. Perspektywy.
W 1853 r. założono w Bydgoszczy aptekę „Pod Łabędziem”. W 2003 r. ówczesny właściciel otworzył na jej zabytkowym zapleczu Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem”. W lipcu 2017 r. apteka i muzeum zostały zlikwidowane, a związane z nimi zbiory (wraz z lokalem) przejęło Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem referatu jest przedstawienie historii apteki, scharakteryzowanie przejętych kolekcji oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób przedstawiać będzie się przyszłość tego ważnego dla farmacji miejsca, będącego już częścią bydgoskiego Muzeum?