zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji i tekstów z zakresu historii sztuki dotyczących terenu Pomorza Wschodniego i Prus Królewskich, rzemiosła artystycznego głównie złotnictwa i muzeografii. Redaktor naczelny wydawnictw muzealnych, organizator sesji naukowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu historii sztuki i muzealnictwa na kierunku Ochrona Dóbr Kultury Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżniony srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Członek Rady Muzealnej Muzeum Narodowego w Gdańsku i Poznaniu oraz Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Warszawy i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, członek Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
25
wrzesień 2017
Dzień I
10:30 - 10:40
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji
11:00 - 12:40
I sesja referatowa pt. "Nowe muzea historyczne"
26
wrzesień 2017
Dzień II
10:00 - 11:30
Uczestnicy panelu:
27
wrzesień 2017
Dzień III
13:40 - 14:00
Podsumowanie
25
wrzesień 2019
Dzień I
12:00 - 12:15
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji i spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
Funkcjonujące od 2016 r. Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy o zasięgu ogólnopolskim, którą tworzą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.
12:15 - 12:40
Rola muzeów w zachowaniu i zarządzaniu dziedzictwem sztuki inżynieryjnej - doświadczenia i najbliższe perspektywy
27
wrzesień 2019
Dzień III
13:50 - 14:00
Zakończenie konferencji "Technika i nauka w muzeum"