zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

Paweł Jaskanis

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Lubię tworzyć projekty i dzielić się doświadczeniami zawodowymi. A poza tym zarządzam dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Z praktyki zarządczej zabytkoznawca i opiekun dóbr kultury, z wykształcenia historyk sztuki i hobbysta archeolog (UW). Inwentaryzator zabytków i ich badacz na własnym zatrudnieniu (od 1977) i w PP PKZ (1985 -1989). Od 1990 w Ministerstwie Kultury i Sztuki, od 1996 Zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków, po reformie administracji państwa dyrektor generalny Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków (1999-2002). Po konkursie dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie (od 2002), przemianowanego na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2013). Członek rad Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: (a) Ochrony Zabytków (od 2008 - 2020) i (b) Muzeów (od 2009 do 2016), w dwóch kadencjach przewodniczący z wyboru). Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m. st. Warszawy (2004-2011). Członek rady Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1997), Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (od 2012), Muzeum Zamku w Łańcucie (od 2004 - przewodniczący z wyboru w ostatniej), Muzeum Zamkowego w Pszczynie (od 2016), Muzeum Narodowego w Szczecinie (trzy kadencje), Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (od 2011), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (od 2016), Muzeum Józefa Piłsudskiego (2012-2016) i Muzeum Okręgowego w Sieradzu (przewodniczący z wyboru przez trzy kadencje). Był też członkiem rady powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie i rady Muzeum Historycznego m. st. Warszawy (przewodniczący z wyboru). Członek ciała doradczego przy Muzeum Fryderyka Chopina. Członek mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków (2016) i Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (od 2017). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Artystycznej (od 2010). Wykładowca w Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2001) oraz studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim (dwie edycje). Pomagam innym w organizacjach i inicjatywach stricte społecznych.
25
wrzesień 2017
Dzień I
13:10 - 14:30
II sesja referatowa pt. "Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji" oraz "Oryginał, kopia, rekonstrukcja"
27
wrzesień 2019
Dzień III
11:50 - 13:50
VII sesja referatowa pt. "Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna"