zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

mgr Piotr Górajec

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych
Absolwent archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 pracuje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: 2009 – 2012 kierownik Działu Edukacji Muzealnej, w latach 2012- 2015 kierownik Działu Rozwoju. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Muzeum; Współtwórca Forum Edukatorów Muzealnych i Prezes Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych; autor publikacji z dziedziny Edukacji Muzealnej, współautor projektu Raport o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce oraz programu Akademia Zarządzania Muzeum.
27
wrzesień 2017
Dzień III
10:40 - 13:40
VI sesja referatowa pt. "Formy edukacji historycznej (wystawa polem działalności edukatorów)"
27
wrzesień 2019
Dzień III
9:30 - 11:20
VI sesja referatowa pt. "Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów"