zaloguj
kontrast
A
A
A
PL / EN

Technika i Nauka w Muzeum

V Konferencja Naukowa z cyklu MUZEUM- FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2019 R.
logo konferencji

Prelegent

dr Jacek Kurek

Muzeum w Chorzowie
dr Jacek Kurek, historyk wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, obecnie kustosz w Muzeum w Chorzowie (kierownik Działu Historia oraz Wydawnictwa Muzealnego). Współautor m.in. scenariuszy wystaw "Śląsk na Winylu" oraz "Truskawkowe Pola na zawsze" (ta druga zorganizowana z okazji 50-lecia pyty Beatlesów "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"). Autor książek "Rock i romantyzm. Notatki o muzyce i wyobraźni" oraz "Rock i tożsamość. Notatki o muzyce i wartościach". Red. naukowy "Zeszytów Chorzowskich", inicjator, współredaktor oraz współautor powstającej obecnie kilkutomowej monografii Chorzowa.
26
wrzesień 2017
Dzień II
16:00 - 16:20
Czy można w Muzeum pokazać Blues. Muzyka i pamięć o niej w przestrzeni muzealnej
Wystąpienie osnute będzie wokół tezy, ze historia to także muzyka, którą warto wykorzystywać jako źródło historyczne, eksponować na wystawach i podczas przedsięwzięć edukacyjnych, gdzie staje się wdzięcznym środkiem i podmiotem przekazu treści historycznych. Wystąpienie zainspirowane zostało powstaniem m.in. z inicjatywy autora Gruby Bluesa (Kopalni Bluesa) w Chorzowie jako centrum wystawienniczego, biblioteki, mediateki, archiwum, miejsca spotkań artystycznych, naukowych i edukacyjnych oraz gromadzenia źródeł i artefaktów dotyczących muzycznej kultury Śląska.